גן חיות

איור מפה במסגרת תרגיל בבצלאל, בו התבקשנו להמציא נושא למפה עבור גן החיות התנ"כי בירושלים

צוייר בעט פיילוט

78×33 ס"מ