הזמנה לחתונה שרית ולירן01     הזמנה לחתונה שרית ולירן02

הזמנה לחתונה שרית ולירן03

איורים של החתן והכלה על רקע חוויות ואירועים משותפים

2 הצדדים של ההזמנה, ולמטה מגנט לתזכורת שצורף להזמנה

צוייר במחשב באמצעות לוח וואקום בתכנת פוטושופ