01

02   03   04

 איורים מתוך חוברת שיווקית בסגנון ספר מאוייר עבור חברת וילאר מגורים בע"מ

במסגרת עבודה עם משרד הפרסום לם מרגלית שפי

עפרונות צבעוניים על נייר