גלויות אווירה01    גלויות אווירה02

גלויות אווירה03    גלויות אווירה04

איורים שבוצעו במסגרת תרגיל בבצלאל, בו התבקשנו לאייר 4 גלויות שמעבירות את האווריה של סיטואציה אחת

קווי מתאר בדיו עם ציפורן וצביעה באקוורל

כל איור 14×20 ס"מ