לינה וארז

רישום דיוקן זוגי כמתנה לדירה החדשה

עפרון על נייר

30×45 ס"מ