שירים עירוניים01   שירים עירוניים02

איורים במסגרת תרגיל בבצלאל, בו התבקשנו לבחור זוג שירים עירוניים ולתת להם פרשנות אישית בשחור לבן

צוייר בעט פיילוט

כל איור 42×29.7 ס"מ